Ga naar de hoofdinhoud

Volledige versiegeschiedenis weergeven

v6.21.10918 (14 feb 2024)

Geen gedoe meer met pc-onderhoud 

 • Het opschonen van cookies is verbeterd voor Chromium-browsers. 
 • Er zijn nieuwe regels voor het opschonen om back-upbestanden van bladwijzers te verwijderen voor alle Chromium-browsers. 
 • In de nieuwe versie van Software bijwerken kunt u nu het dialoogvenster met de lijst van actieve programma's sluiten om ze actief te houden en uit te sluiten van de scan. 
 • De nieuwe versie van Software-updater wordt voortdurend en door steeds meer gebruikers getest via Statuscontrole. 

Opgeloste bugs en andere verbeteringen 

 • Het probleem waarbij bladwijzerback-ups van Opera (GX) niet werden gedetecteerd op Windows 7 en 8.1, is opgelost. 


v6.20.10897 (17 jan 2024)

Geen gedoe meer met pc-onderhoud 

 • Het opschonen van cookies is verbeterd voor Chromium-browsers. 
 • Er zijn nieuwe regels voor het opschonen om back-upbestanden van bladwijzers te verwijderen voor alle Chromium-browsers. 
 • In de nieuwe versie van Software bijwerken kunt u nu het dialoogvenster met de lijst van actieve programma's sluiten om ze actief te houden en uit te sluiten van de scan. 
 • De nieuwe versie van Software-updater wordt voortdurend en door steeds meer gebruikers getest via Statuscontrole. 

Opgeloste bugs en andere verbeteringen 

 • Het probleem waarbij bladwijzerback-ups van Opera (GX) niet werden gedetecteerd op Windows 7 en 8.1, is opgelost. 


v6.19.10858 (13 dec 2023)

Geen gedoe meer met pc-onderhoud 

 • Ons ondersteuningsprogramma begrijpt nu uw regels voor opschonen om ondersteuningsvragen sneller op te lossen. 
 • We blijven de nieuwe versie van Software bijwerken via Statuscontrole testen met een kleine groep gebruikers. In de nieuwe versie wordt gebruikers nu gevraagd om actieve toepassingen te sluiten, zodat we deze kunnen bijwerken, en de onlangs bijgewerkte software wordt op datum gesorteerd. 

Opgeloste fouten en andere verbeteringen 

 • De draagbare versie van CCleaner loopt niet meer vast na het opstarten. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers met de UI in bepaalde talen de knop Start niet zagen op het welkomstvenster. 
 • We hebben verschillende backend-optimalisaties en -verbeteringen geïmplementeerd om meer controle te krijgen over toekomstige versies. 


v6.18.10838 (23 nov 2023)

Geen gedoe meer met pc-onderhoud 

 • We zijn begonnen met de uitrol van de nieuwe functie Software bijwerken, die ook zal worden opgenomen in de Statuscontrole en die een grotere app-database heeft. Een kleine groep gebruikers kan deze nieuwe functie in de app zien. 
 • Het testen van de vernieuwde Statuscontrole is uitgebreid naar meer gebruikers, waardoor de begeleiding tijdens de stappen voor opschoning en optimalisatie is verbeterd. 
 • Het opschonen is nu opgenomen in onze tool voor klantondersteuning. 

Opgeloste fouten en andere verbeteringen 

 • We hebben een probleem opgelost dat het afmelden van CCleaner Professional voor sommige gebruikers zou kunnen veroorzaken.
 • De gebruikersinterface van het overzichtsscherm en van de schermen Software bijwerken en Stuurprogramma’s bijwerken is geoptimaliseerd. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij Software bijwerken kon vastlopen tijdens het updaten van meerdere apps tegelijk. 
 • We hebben verschillende licentieproblemen opgelost met betrekking tot terugbetalingen en verlopen licenties. 
 • De afhandeling van verwijderparameters in de functie Verwijderen is verbeterd. 
 • Er is een oplossing geïmplementeerd voor onderdeelmachtigingen om mogelijk misbruik te voorkomen. 


v6.17.10746 (18 okt 2023)

Geen gedoe meer met pc-prestaties 

 • Direct na het bijwerken van stuurprogramma's (of nadat de pc na een update opnieuw is opgestart), wordt in een rapport aangegeven welke stuurprogramma's zijn bijgewerkt en welke van deze programma's mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Gebruikers kunnen dan sommige of alle updates terugdraaien of een herinnering instellen om dit later te doen. 

Fouten oplossen en andere verbeteringen 

 • CCleaner kan nu sneller worden geladen dankzij opstartoptimalisatie van apps. 
 • Probleem opgelost, waardoor in sommige gevallen het onjuiste bericht Niet ondersteund product verscheen. 
 • De grootte van de schermen Aanpassen, Privacy, Ruimte, Snelheid en Beveiliging in Statuscontrole wordt nu correct aangepast aan het huidige venster. 


v6.16.10662 (13 sep 2023)

Geen gedoe meer met pc-prestaties 

 • Direct na het bijwerken van stuurprogramma's (of nadat de pc na een update opnieuw is opgestart), wordt in een rapport aangegeven welke stuurprogramma's zijn bijgewerkt en welke van deze programma's mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Gebruikers kunnen dan sommige of alle updates terugdraaien of een herinnering instellen om dit later te doen. 

Fouten oplossen en andere verbeteringen 

 • CCleaner kan nu sneller worden geladen dankzij opstartoptimalisatie van apps. 
 • Probleem opgelost, waardoor in sommige gevallen het onjuiste bericht Niet ondersteund product verscheen. 
 • De grootte van de schermen Aanpassen, Privacy, Ruimte, Snelheid en Beveiliging in Statuscontrole wordt nu correct aangepast aan het huidige venster. 


v6.15.10623 (16 aug 2023)

Geen gedoe meer met pc-prestaties 

 • Direct na het bijwerken van stuurprogramma's (of nadat de pc na een update opnieuw is opgestart), wordt in een rapport aangegeven welke stuurprogramma's zijn bijgewerkt en welke van deze programma's mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Gebruikers kunnen dan sommige of alle updates terugdraaien of een herinnering instellen om dit later te doen. 

Fouten oplossen en andere verbeteringen 

 • CCleaner kan nu sneller worden geladen dankzij opstartoptimalisatie van apps. 
 • Probleem opgelost, waardoor in sommige gevallen het onjuiste bericht Niet ondersteund product verscheen. 
 • De grootte van de schermen Aanpassen, Privacy, Ruimte, Snelheid en Beveiliging in Statuscontrole wordt nu correct aangepast aan het huidige venster. 


v6.14.10584 (19 jul 2023)

Geen gedoe meer met pc-prestaties 

 • Direct na het bijwerken van stuurprogramma's (of nadat de pc na een update opnieuw is opgestart), wordt in een rapport aangegeven welke stuurprogramma's zijn bijgewerkt en welke van deze programma's mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Gebruikers kunnen dan sommige of alle updates terugdraaien of een herinnering instellen om dit later te doen. 

Fouten oplossen en andere verbeteringen 

 • CCleaner kan nu sneller worden geladen dankzij opstartoptimalisatie van apps. 
 • Probleem opgelost, waardoor in sommige gevallen het onjuiste bericht Niet ondersteund product verscheen. 
 • De grootte van de schermen Aanpassen, Privacy, Ruimte, Snelheid en Beveiliging in Statuscontrole wordt nu correct aangepast aan het huidige venster. 


v6.13.10517 (14 jun 2023)

Geen gedoe meer met pc-prestaties 

 • Direct na het bijwerken van stuurprogramma's (of nadat de pc na een update opnieuw is opgestart), wordt in een rapport aangegeven welke stuurprogramma's zijn bijgewerkt en welke van deze programma's mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Gebruikers kunnen dan sommige of alle updates terugdraaien of een herinnering instellen om dit later te doen. 

Fouten oplossen en andere verbeteringen 

 • CCleaner kan nu sneller worden geladen dankzij opstartoptimalisatie van apps. 
 • Probleem opgelost, waardoor in sommige gevallen het onjuiste bericht Niet ondersteund product verscheen. 
 • De grootte van de schermen Aanpassen, Privacy, Ruimte, Snelheid en Beveiliging in Statuscontrole wordt nu correct aangepast aan het huidige venster. 


v6.12.10490 (18 mei 2023)

Geen gedoe meer met pc-prestaties 

 • Direct na het bijwerken van stuurprogramma's (of nadat de pc na een update opnieuw is opgestart), wordt in een rapport aangegeven welke stuurprogramma's zijn bijgewerkt en welke van deze programma's mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Gebruikers kunnen dan sommige of alle updates terugdraaien of een herinnering instellen om dit later te doen. 

Fouten oplossen en andere verbeteringen 

 • CCleaner kan nu sneller worden geladen dankzij opstartoptimalisatie van apps. 
 • Probleem opgelost, waardoor in sommige gevallen het onjuiste bericht Niet ondersteund product verscheen. 
 • De grootte van de schermen Aanpassen, Privacy, Ruimte, Snelheid en Beveiliging in Statuscontrole wordt nu correct aangepast aan het huidige venster. 


v6.11.10455 (02 mei 2023)

Taking the hassle out of PC maintenance 

 • We’ve made Health Check cookie scanning smarter, so it preserves cookies for your favorite, commonly used websites in the same way as Custom Clean. 
 • New ‘My account’ area has a more modern look and feel with quick access to subscription settings, cleaning schedule, recommended products, and CCleaner support. 
   

Fixing bugs and other improvements 

 • Improvements to users' post-purchase onboarding. 
 • Fixed issue when TeamViewer cleaning could restart the service.

Patch update 6.11.10455

 • We have released a hotfix for version 6.11 that fixes CCleaner crashing when TeamViewer is cleaned. Crashing could have occurred in either Custom Clean or Health Check.


v6.11.10435 (24 apr 2023)

Taking the hassle out of PC maintenance 

 • We’ve made Health Check cookie scanning smarter, so it preserves cookies for your favorite, commonly used websites in the same way as Custom Clean. 
 • New ‘My account’ area has a more modern look and feel with quick access to subscription settings, cleaning schedule, recommended products, and CCleaner support. 
   

Fixing bugs and other improvements 

 • Improvements to users' post-purchase onboarding. 
 • Fixed issue when TeamViewer cleaning could restart the service. 


v6.10.10347 (15 mrt 2023)

Taking the hassle out of PC maintenance 

 • We have expanded cleaning with 23 new options, especially for popular apps in Windows Store and social media apps (e.g., Douyin, YouPlay, Facebook Messenger), video editing (Video Editor Master, ClipChamp), and Mozilla Firefox. 
 • The new Driver Updater engine brings more stability and performance and now supports more than 50 million available driver updates. 
 • A new UI and FAQ section for Driver Updater now makes it easier to understand how to keep drivers up to date and troubleshoot any unexpected behavior after the update. 
   

Fixing bugs and other improvements 

 • Stability improvements in the areas of connection establishment.  
 • Fixed occasional crashes during cleaning or logging. 


v6.09.10300 (14 feb 2023)

Taking the hassle out of PC maintenance

 • In Software Updater, we've added 50 software titles to our update library to keep more of your installed apps up-to-date

Fixing bugs and other improvements

 • We fixed an issue where crashes could occur when registering a license
 • We upgraded our developer toolkit to provide our developers with enhanced debugging, testing, and code analysis capabilities to improve code quality and reliability

Coming soon

 • A new welcome screen which helps you immediately run your favorite tasks and explore more features
 • A UI update with new FAQ section for Driver Updater
 • Driver Updater engine and performance improvements


v6.08.10255 (18 jan 2023)

Taking the hassle out of PC maintenance

 • In Driver Updater, we've added some new information next to the progress bar to give you realtime information when installing new updates
 • You can now see what stage each driver update is at

Fixing bugs

 • We fixed an issue where crashes could occur after cleaning a closed browser
 • In Driver Updater, we fixed alignment issues with text in some languages
 • In Software Updater, we aligned how errors are shown


v6.07.10191 (14 dec 2022)

Simplifying the app

We've optimized the app to start up more quickly

Taking the hassle out of PC maintenance

In Driver Updater, we've added a new 'Pause Updates' option to give you more control over which devices get updated

 • You can pause all future updates for a driver from its 'Details' screen
 • Pausing updates for a device removes it from the 'available updates' counts
 • The new flow has 'confirm' steps that explain what happens when driver updates are paused and skipped
 • All devices in the 'paused' state are grouped together at the bottom of the drivers list
 • All skipped driver versions are also grouped together in this list
 • We've added some hint panels that give more information about the 'paused' and 'skipped' groups
 • The new 'Pause Updates' and 'Skipped Versions' experiences fully support the NVDA screen reader

In Driver Updater, we've also made some other UX improvements:

 • We've made it easier to access the Driver Details view
 • Rows in the driver lists now highlight when the mouse cursor moves over them

Fixing bugs

 • In Health Check, we fixed version information not showing for software updates
 • In Driver Updater, we fixed crashes that could occur during an update or when closing CCleaner
 • In Software Updater, we fixed Google Drive showing "Unknown publisher"


v6.06.10144 (16 nov 2022)

All-new cleaning for Windows 11

 • Windows 11 Widgets: safely removes logging data, temporary JavaScript files, and images from various widgets such as weather & news feeds. 
 • Microsoft Teams: 13 different types of cached data, log files and other temporary files
 • Skype: removes cached data
 • Microsoft News: cleans up temporary browsing files (images, HTML data) and cookies
 • Windows Defender: removes log files which are unnecessary for the average user 
 • OneDrive for Windows 11: clears out unneeded cache files
 • Temporary files: tweaked for Windows 11
 • Microsoft Clipchamp: cleans this video editor on Windows 11

Other cleaning improvements

 • Windows Explorer: detects and removes outdated Windows Search data, log files, and shortcuts to recently used files
 • Start Menu Notifications: new rule which removes Live Tiles from your Start Menu
 • Microsoft Family Safety: removes temporary files & folders
 • Chrome and Opera: more extensive cleaning definitions
 • Slack: additional cache & log file cleaning
 • AnyDesk: delete old chat logs, trace files, as well as cached png and icon files
 • RealPlayer: detects and removes JPG and thumbnail files, cache files, and outdated index files from all versions of RealPlayer SP, 15, 16, and Cloud
 • Resso: new cleaning for this music streaming app

Cleaning for apps installed via Microsoft Store

 • McAfee Personal Security AntiVirus
 • Pinterest
 • Video Compressor: Resize & Compress Video

Fixing bugs

 • Fixed rare crash during app upgrade process
 • Fixed rare crash during app update process
 • Drivers no longer shown as 'Skipped' if updated by another app
 • Driver version still shown as 'Skipped' if driver downdated by another app


v6.05.10110 (24 okt 2022)

Taking the hassle out of PC maintenance

We’ve stopped various games and other apps from accidentally being put into ‘sleep mode’:

 • Riot Vanguard/Valorant
 • Logitech MX Master
 • Alienware Command Center
 • Winzip Courier
 • AnyDesk

Simplifying the app

 • We’ve made minor updates to the look and feel of some of our screens to make them more consistent and easier to read 
 • In Performance Optimizer, we’ve added text to indicate when another app is preventing CCleaner from putting an app into ‘Sleep mode’
 • We’ve added a handy link to Premium Tech Support for CCleaner Premium customers  

Fixing bugs

 • We fixed several types of uncommon crash when launching CCleaner
 • We fixed a write error that sometimes occurs during the update process
 • We fixed an issue where programs in the Performance Optimizer ignore list remained after uninstalling and reinstalling CCleaner

Keeping you safe

 • Our commitment to keeping the app secure means we frequently close off potential security issues, even if minor
 • In this release, we have focused on addressing issues found through expert penetration testing


v6.04.10044 (20 sep 2022)

Version 6.04 brings various usability improvements to CCleaner. In Health Check, the scan now ignores files that were modified less than a minute ago, meaning that, after we've cleaned, the app won’t communicate that a PC is “under the weather” when it’s not!

This release also includes some minor usability tweaks to the new Cleaning Schedule interface. Plus, we have improved our error reporting to get better information if the app crashes, so we can address critical issues sooner.

Taking the hassle out of PC maintenance

 • In Health Check, the scan now ignores files that were modified less than a minute ago
 • We’ve made some small usability tweaks to Performance Optimizer and Cleaning Schedule

Fixing bugs

 • Fixed CCleaner re-enabling Windows System Restore on every launch; going forward, System Restore will only be activated if enabled via Driver Updater
 • Fixed all drivers disappearing from lists after closing 'Restart Now' popup
 • Fixed an issue causing backups to be removed due to an access rights issue
 • We now require restarts for reverting as well as updating certain drivers (fixes issue where the scan gets stuck at 0%)
 • We’ve fixed some visual issues that occur when Windows is scaled above 100%
 • We’ve added a reporting tool that will help us to identify the most common crashes and their causesv6.03.10002 (22 aug 2022)

Giving a PC a regular check-up with CCleaner keeps it running smoothly. In version 6.03, we have updated and expanded our scheduling tools to make it even easier to stay on top of this maintenance.

We’ve redesigned the scheduling interface to make it simpler to set up automatic cleaning in CCleaner Professional. It now notifies you before cleaning starts and then again once cleaning is complete to confirm the results. A handy switch also allows scheduled cleaning to be paused (while keeping the settings saved). Using the free version? Set a reminder to clean instead!

Alongside this change, the interface for Driver Updater has been improved to make it clearer how long a driver update is taking.

Expanding our cleaning

 • We've added new cleaning for Microsoft Store installations of Instagram, Facebook, and  iCloud
 • We've improved cleaning for Store installations of WhatsApp

Taking the hassle out of PC maintenance

 • New and improved Cleaning Schedule controls! (Options > Cleaning Schedule)
  • All-new cleaning reminders!
  • Setting up cleaning reminders/automation is simpler than ever!
  • Any existing cleaning schedule is preserved
  • Pause your cleaning schedule at any time without losing your settings
 • An upgraded Driver Updater experience!
  • The progress of driver downloads and updates is shown more clearly
  • Some improvements to driver-to-device matching

Fixing bugs

 • Fixed a rare crash when scanning for drivers
 • Fixed a rare issue that occurs when activating a license
 • We fixed an issue that would cause a loss of settings in CCleaner Portable
 • Screen readers are now more polite when reading “FAQ”


v6.02.9938 (20 jul 2022)

CCleaner 6.02 brings new cleaning and usability improvements to our maintenance and optimization features. Performance Optimizer has had some updates to make it even easier to use. We’ve also made it more easy to track which driver updates are being skipped, and we've added more free cleaning for numerous popular Microsoft Store apps, including TikTok and Telegram. This cleaning is optional: you can control it in Custom Clean.

Expanding our cleaning

 • We've added new cleaning for Microsoft Store installations of:
  • TikTok, Telegram, Discord & Amazon Prime
  • Adobe Acrobat, Dolby access, Microsoft Sticky Notes, Lively Wallpaper
 • We've improved cleaning for Store installations of:
  • Microsoft Todo, iTunes, annd Amazon Music
 • We've stopped Health Check from cleaning Store installations of:
  • Telegram, Acrobat Adobe Reader and Discord

Taking the hassle out of PC maintenance

 • Skipped driver updates are now grouped in their own list

Helping you to keep your PC running fast and smooth

 • We’ve made various improvements to Performance Optimizer
  • It’s now clearer when an app is waiting for a Windows restart before it can be placed into Sleep Mode
  • Increased size of the program list so you can see more programs at once
  • Updated the mouse hover behavior on buttons and list rows to make your experience more intuitive
  • Added a helpful explanation of what to expect when you put your first program into ‘sleep mode’ 
  • Added confirmation text if the ‘Active/Sleeping Programs’ lists are empty
  • Added confirmation text once you've put your programs into ‘sleep mode’ (or ignore)

Simplifying the app

 • We fixed an issue in Health Check where ticks were not being displayed
 • We're working on improvements to how you manage your cleaning schedule — watch this space!

Fixing bugs

 • During uninstallation, CCleaner now only removes the files it creates from its install directory
 • Fixed default cookies not being set in some installers
 • Fixed a rare crash reported by one of our users

Keeping you safe

 • Our commitment to keeping the app secure means we frequently close off potential security issues, even if minor.
 • In this release we have focused on addressing issues found through static code analysis.

Note about CCleaner Portable

We have paused releases of CCleaner Portable while we resolve a compatibility issue. We aim to have this resolved in v6.03.v6.01.9825 (20 jun 2022)

CCleaner 6.01 brings even better cleaning, maintenance, and optimization to your PC. First, our new Performance Optimizer has some improvements to make it easier to use. Second, we've added more free cleaning for a number of popular apps present on the Microsoft Store, including iTunes and Netflix. This cleaning is optional: you can turn it on in Custom Clean. Third, Software Updater can provide updates to an additional 30 apps, taking its coverage to more than 150 popular apps! Finally, thank you to those who reported long loading times for CCleaner, this should be back to normal now in this release.

Helping you to keep your PC running fast and smooth

 • We’ve rectified the Driver Updater badge counter so it no longer shows the wrong number of drivers to update in some cases
 • We’ve made many quality-of-life improvements to Performance Optimizer:
 • We’ve optimized its own performance to use fewer resources
 • We’ve added a notification for  made it more obvious when an app requires a restart before it can enter or leave Sleep Mode
 • We’ve made some wording clearer
 • We’ve fixed some visual bugs 
 • We’ve fixed an issue that occurred when switching from non-admin to admin in Windows
 • We’ve added better error reporting so our engineers can fix issues more quickly

Expanding our cleaning

 • We've added cleaning for Microsoft Store installations of: 
 • Amazon Music, iTunes & Spotify
 • Netflix, Disney+ & VLC Media Player
 • WhatsApp
 • Microsoft To Do
 • Raw Image Extension
 • Trio Office

Taking the hassle out of PC maintenance

 • We fixed an issue where CCleaner took a long time to load if you have large driver backup files present
 • Software Updater now supports an additional 30 applications; including OpenOffice, Plex Media - Player and CPU-Z
 • Request more apps for Software Updater at ideas.ccleaner.com

Simplifying the app

 • New caret arrows in Driver Updater show that driver categories can be expanded
 • The Account menu, where you can manage your license and start a free trial, is now easier to find 

Keeping you safe

 • As part of our continued commitment to security, we’ve made various minor security improvements based on testing (penetration testing, static code analysis)
 • Updates like these are typical, preventative measures taken by all good software companies
 • One such example is that we've upgraded the version of OpenSSL we use for secure data transfer to the latest one (1.1.1o)

Note about CCleaner Portable

We have paused releases of CCleaner Portable while we resolve a compatibility issue. We hope to have this resolved soon.v6.00.9727 (12 mei 2022)

Helping you to keep your PC running fast and smooth

 • Added a new Performance Optimizer feature
 • Scans for apps that run in the background
 • Allows you to sleep apps that aren’t needed, reducing system load
 • Keeps apps asleep while not in use
 • Wakes apps up safely when needed by you or another application
 • Contains a guide and FAQ section
 • We fixed some bugs found during our feature preview test phase
 • You can read more about this feature in our blog post

Expanding our cleaning

 • Added cleaning of Windows Software Distribution logs
 • Added optional cleaning of Google programs backup files
 • Added optional cleaning of Apple programs backup files
 • Added optional cleaning of Steam backup files
 • Improved cleaning of Safari internet history
 • Improved cleaning of Chromium internet cache (JS files)

Taking the hassle out of PC maintenance

 • We’ve added 50 new apps to our Software Updater!
 • More to come this summer
 • Request an app at ideas.ccleaner.com

Simplifying the app

 • Added a helpful ‘Paste’ button into the License Key screen
 • Improved Account Menu display for high-DPI screens
 • Made some license registration errors more understandable
 • To avoid mishaps, CCleaner will always be installed to a /CCleaner/ folder

Making the app inclusive (Accessibility)

 • Our new Performance Optimizer feature has full support for NVDA screen reader
 • The Account Manager menu now works better with NVDA screen reader

Keeping you safe

 • As part of our continued commitment to security, we’ve made various minor security improvements based on testing (penetration testing, static code analysis).
 • Updates like these are typical, preventative measures taken by all good software companies.


v5.92.9652 (11 apr 2022)

In this release, we’ve expanded cleaning for Edge, Firefox and Chrome and renamed some files for better clarity around what CCleaner is cleaning.

We’ve also released a preview of our new Performance Optimizer feature to a limited number of CCleaner users for their feedback. This new feature puts apps into ‘Sleep’ mode if they’re not needed to boost system performance.

Expanding our cleaning

 • We added cleaning of bookmark backups in Edge and Firefox
 • We expanded our Google Chrome ‘Metrics Temp Files’ rule to include Setup Metrics
 • We’ve renamed the ‘Windows SubSystems Temp Files’ rule to “Network Data Usage” to make it clearer that this rule removes historical, statistical data about your network usage.

Helping you to keep your PC running smoothly

 • We have released a preview of our new Performance Optimizer feature to a small number of users for their feedback
 • This new feature is not yet suitable for users of assistive technologies, but will be when fully released
 • We expect to make it available to everyone very soon! :-)


v5.91.9537 (16 mrt 2022)

Maintaining cleaning reliability

 • We’re now cleaning Google syndication cookies fully in Google Chrome

Making CCleaner easy to use

 • We’ve created a new way to register a license key in the product (find it in ‘Options’ > ‘License Key’)
 • We’ve improved the design of the screen to make it simpler to register your CCleaner license key
 • You’ll now see a more helpful message if something goes wrong
 • Finally, we have an improved screen where you can review and manage your license

Keeping the app running smoothly

 • We addressed a bug that was causing the ‘Save to Text File’ action in the Uninstall tool to add unwanted whitespace, making it copy-paste-unfriendly for spreadsheets
 • CCleaner no longer crashes when importing cookies from a text file (‘Cookies to Keep’ right-click menu)


v5.90.9443 (16 feb 2022)

Expanding our cleaning

 • Added new temp file cleaning for Chrome User Data
 • Added new temp file cleaning for various Windows system components
 • Added new temp file cleaning for Microsoft Photos app
 • Fixed a bug in cleaning for Windows Game Explorer

Even more reliable driver updating

 • Since its release in July 2021, we have put a lot of focus on minimizing the possibility of errors when using Driver Updater
 • This release includes two new safety features in our proprietary technology, which reduce the likelihood of problems occurring
 • Driver Updater is a feature of our premium CCleaner Professional product
 • You can check for available updates for free, but you get updates you need to either upgrade or start a free trial

NEW! Automatic language detection on install

 • Some of you told us that you uninstalled CCleaner because it doesn’t have translations when, in fact, we support over 60 languages!
 • To remedy this, when you first install CCleaner, it will intelligently start up in a suitable language based on your system settings
 • This only affects completely fresh installations (over-the-top installs do not modify language settings)
 • You can change your language setting inside the app ‘Options’ > ‘Settings’ (more).