Přejít na hlavní obsah

CCleaner© pro firmy vám usnadní údržbu IT

 • Optimalizace firemních počítačů

  Optimalizace firemních počítačů

 • Snížení nákladů na IT

  Snížení nákladů na IT

 • Lepší zabezpečení

  Lepší zabezpečení

 • Zvýšení efektivity firmy

  Zvýšení efektivity firmy

 • Zjednodušení údržby IT

  Zjednodušení údržby IT

Naše řešení pro firmy se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám

Desktop solution

CCleaner Business Edition

For less than 5 seats

 • Ideal for small business optimizing locally up to 5 PCs
 • Optimize individual business PCs locally
 • Enhance your business data security
 • Unmanaged solution

Čistěte a spravujte více počítačů na dálku z centrální konzole

Začněte používat CCleaner Cloud zdarma na 14 dnů

Vyberte si předplatné,
které vaší firmě nejvíc vyhovuje

CCleaner Business Logo

Desktop solution

CCleaner Business Edition

USD 29.95

MOST POPULAR

Cloud-based solution

CCleaner Cloud for business

USD 20

Automatic PC cleaning

Delete temp files, cache, cookies and other junk files

Windows Registry cleaning

Clean Windows registry to eliminate errors and crashes

Enhance data security

Delete online tracks, passwords and remove traces of deleted files

Update software

Close security holes by updating your apps from one place

Basic software and driver updates Windows updates

Manage all your PCs from one place

Optimize and maintain all PCs from a single online-based console

Run optimization tasks on multiple PCs remotely

Run optimization tasks to a single PC or multiple PCs at once

Access from anywhere

Access the console and perform tasks remotely on your PCs

Remotely install/uninstall software

Remotely install and uninstall software across your PC network

Hardware/software inventory

Get an overview of your PCs hardware and software setup

Reporting

Generate reports for all your PCs across the organization

Customizable alerts

Set up alerts and get notified about all IT critical events

Learn more Try for free

Desktop solution

CCleaner Business Edition

USD 29.95

Automatic PC cleaning

Delete temp files, cache, cookies and other junk files

Windows Registry cleaning

Clean Windows registry to eliminate errors and crashes

Enhance data security

Delete online tracks, passwords and remove traces of deleted files

Update software

Close security holes by updating your apps from one place

Basic software and driver updates

Manage all your PCs from one place

Optimize and maintain all PCs from a single online-based console

Run optimization tasks on multiple PCs remotely

Run optimization tasks to a single PC or multiple PCs at once

Access from anywhere

Access the console and perform tasks remotely on your PCs

Remotely install/uninstall software

Remotely install and uninstall software across your PC network

Hardware/software inventory

Get an overview of your PCs hardware and software setup

Reporting

Generate reports for all your PCs across the organization

Customizable alerts

Set up alerts and get notified about all IT critical events

Automatic PC cleaning

Delete temp files, cache, cookies and other junk files

Windows Registry cleaning

Clean Windows registry to eliminate errors and crashes

Enhance data security

Delete online tracks, passwords and remove traces of deleted files

Update software

Close security holes by updating your apps from one place

Windows updates

Manage all your PCs from one place

Optimize and maintain all PCs from a single online-based console

Run optimization tasks on multiple PCs remotely

Run optimization tasks to a single PC or multiple PCs at once

Access from anywhere

Access the console and perform tasks remotely on your PCs

Remotely install/uninstall software

Remotely install and uninstall software across your PC network

Hardware/software inventory

Get an overview of your PCs hardware and software setup

Reporting

Generate reports for all your PCs across the organization

Customizable alerts

Set up alerts and get notified about all IT critical events

Additional Resources

Datasheet Icon

Datasheet

CCleaner Cloud for business

Learn more about CCleaner Cloud features and why you should use it.

Calculator Icon

Whitepaper

Extend PC life by two years